Vijf tips voor een geslagde huisvuilophaling !

Leef de ophaaldagen en ophaalrooster na

(www.arp-gan.be/nl/ophaalkalender.html):

  • witte, blauwe en gele zakken, ten vroegste op de dag ervoor vanaf 18u
  • oranje en groene zakken voor 12u op de dag zelf

 

Bescherm onze zakken

  • oranje in oranje harde vuilnisbakken (1 bak per gezin gratis verkrijgbaar bij de gemeente)
  • witte in harde vuilnisbakken (1 bak per gezin gratis verkrijgbaar bij de gemeente; extra bakken te koop voor €11)

 

Zet uw zakken op het voetpad en niet op een haag of aan de voet van een boom

 

Parkeer uw wagen op de wettelijk voorziene plaatsen

(op meer dan 5 meter van een kruispunt, uitgezonderd anders voorzien) om zo de doorgang van de vuilniswagens te vrijwaren

Maak goed gebruik van de openbare vuilniszakken

  • JA voor zwerfvuil
  • NEE aan het huisvuil

Opgelet : indien deze verplichtingen niet worden nageleed kan er een proces-verbaal worden opgesteld door een gemeentelijke inspecteur, door een regionale inspecteur of door de politie en kunnen er administratieve boetes worden uitgeschreven.