Le Logis-Floréal: rioleringwerken

Het volledige rioleringssysteem van de tuinwijk Le Logis-Floréal is zeer oud en is sinds de aanleg ervan in 1921 nooit gerenoveerd. Om het comfort van de bewoners te garanderen moest er dringend opgetreden worden. Na heel wat stappen hebben de gemeente en de Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) Le Logis-Floréal aan Vivaqua gevraagd om renovatiewerken uit te voeren. Na deze werkzaamheden komen de wegen en de trottoirs aan de beurt. De wegen worden opnieuw aangelegd met gesneden straatstenen.

Vivaqua heeft de bouwvergunning gekregen en in oktober jongstleden werd de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en Le Logis-Floréal door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze overeenkomst zal een betere coördinatie tussen de verschillende vakgebieden mogelijk maken en zal de overlast in verband met dit grootschalige project beperken.

De werkzaamheden zullen in fasen worden uitgevoerd: de eerste fase omvat de Scabiosas-, Kerstrozen-, Salvia- en Silenenstraten en een deel van de Aartshertogenlaan

Schema van wegafsluitingen:

Door het slechte weer ligt de werf achter op schema.

logis-floréal fermeture de rues.jpg

Meer info?