Plaatsen van een steiger

Sinds 2014 maakt het Brusselse platform Osiris.brussels het mogelijk om de administratieve methodes te centraliseren in verband met de bouwterreinen van de openbare ruimte en om de informatie te hergroeperen betreffende deze bouwterreinen, teneinde de hinder te verbeteren die met eraan verbonden is.

Effect op de openbare weg

Bij een bouwterrein, is de ondernemer verplicht om het Osiris-loket mede te delen zodra het bouwterrein een effect op de openbare weg heeft. In geval van plaatsen van een steiger, is men van mening dat er een effect op de openbare weg is zodra de doorgang is gereduceerd tot minder dan 1,50 m breedte (en minder dan 2,2 meter hoog). In het tegenovergestelde geval, is er geen behoefte om een vergunning te vragen.

Als het plaatsen van uw steiger deze voorwaarden niet eerbiedigt, moet de ondernemer een verzoek van toelating bij de dienst Openbare werken op 02.674.75.65 of 02.674.75.15 op afspraak indienen.