Werven

De straten, de stoepen, de plaatsen en alle openbare gemeenteruimtes vormen belangrijke elementen van ons leefklimaat. De gemeente voert een proactief beleid inzake Openbare werken. Dat betekent dat elk jaar, een reeks straten, stoepen en openbare ruimtes worden vernieuwd, in coördinatie met verschillende nutsfirma’s(Sibelga, Vivaqua, Proximus, enz) die netwerken van kabels en kanaliseringen in de ondergrond beheren.

De onderbrekingen in energie, water. .alsook de moeilijkheden van toegang tot de woningen of de garages worden alle via een-huis-aan-huis of rechtstreeks via een arbeider meegedeeld.

Werken in uitvoering

  • Visserijstraat: Vivaqua plant alle werkzaamheden uit te voeren over een periode van ongeveer 300 opeenvolgende werkdagen. Door slecht weer en onvoorziene omstandigheden lopen de werkzaamheden achter op schema en zouden ze eind juni 2024 voltooid moeten zijn.

Info Visserijstraat - webpagina

  • Elanbrug / Station van Watermaal: het GEN-project is opnieuw gelanceerd voor 2019. De werkzaamheden zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd.

Info GEN - webpagina

  • Keymplein: de bouwvergunning voor de renovatie van het Keymplein werd op 19 mei 2022 verleend. De werkzaamheden zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd.

Info Keymplein - webpagina

  • Le Logis-Floréal: rioleringwerken Fase 1 (Scabiosas-, Kerstrozen-, Salvia- en Silenenstraten + een deel van de Aartshertogenlaan).

Info Le Logis-Floréal - webpagina

  • Jachtstoetdreef / Heiligenborre: om de veiligheid van voetgangers te verbeteren en overstromingsproblemen bij hevige regenval te verlichten. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. De voltooiing is gepland voor eind augustus 2024.

Info Jachtstoetdreef / Heiligenborre - webpagina

 

Compensatie vergoeding

De compensatie vergoeding van inkomensverliezen is een regionale vergoeding die aan de zelfstandigen wordt toegekend, die ertoe aan worden gezet om hun verkooppunt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het openbaar domein te sluiten. Om meer over de voorwaarden en de te volgen methodes te weten, gelieve u op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid te begeven.

Afhaling van de vuilnisbakken

Bepaalde bouwterreinen verhinderen de vrachtwagens van het Agentschap Brussel Netheid om één of meer straten voor het verzamelen van de vuilniszakken te bereiken. Wanneer dit het geval in uw straat is, wordt u dus verzocht om uw vuilniszakken aan de hoek van de straat, buiten de bouwterrein zone, aan dezelfde uren dan gewoonlijk, tijdens de werkzaamheden neer te zetten. Voor meer informatie, kunt u ANB op 0800.981.81. bellen.

Handicap en beperkte mobiliteit

Als u een toegankelijkheidsprobleem aan uw huis ondervindt tijdens de werkzaamheden, gelieve de dienst te contacteren : 02.674.74.08 - openbare.werken@wb1170.brussels