Seniorenhulp

Seniorenresidentie

  • Het OCMW neemt de nodige maatregelen om ouderen in rusthuizen te huisvesten. Om deze missie uit te voeren, heeft het met name zijn residentie voor senioren, waar permanent 132 geldige, semi-geldige of niet-geldige inwoners wonen
  • Officieel adres                 Ottervangerstraat 69
  • Voor informatie of afspraak voor registratie, Tel. 02.663.08.55

Seniorenhuisvesting

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn beschikt over 34 woningen die speciaal ontworpen en uitgerust zijn voor de ouderen. 

  • Adres Heiligenborre 120-122
  • Eventuele verzoeken moeten worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van het OCMW (Tel. 02/663.97.60).

Thuismaaltijden

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt thuiszorg aan, vooral voor ouderen. Zo levert het warme maaltijden aan huis in samenwerking met de dienst voor gezinsbijstand Vivre Chez Soi.

Dagverzorging centrum

Het dagverzorging centrum  is een zorgstructuur die lichamelijk afhankelijke mensen en / of mensen met verlies van mentale autonomie gedurende de dag ondersteunt. Onze betrokkenheid bij het zorgnetwerk en het bieden van ondersteuning aan de persoon en zijn dierbaren dragen bij aan de thuiszorg