Bijzondere bestemmingsplannen (BBP'S)

Zone 1: Vorst Oost

Zone 2: Bezemhoek

Zone 2 Vijvers van Bosvoorde

Zone 4: Vorst West

Zone 6: Vorsterieplateau

Zone 7: Wiener

  • Voorschriften

Zone 10: Reigerbosdal

Zone 11 : Aartshertogen