Openbaar onderzoek - "Heizelvlakte"

Bericht van een openbaar onderzoek: Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site "van de Heizelvlakte " en zijn milieueffectenrapport

Het openbaar onderzoek is verlengd tot en met 15 september 2023.

Bericht van openbaar onderzoek