Vervanging van de ramen

Weinig mensen weten het: de vervanging van raamwerk vereist een vergunning van stedenbouwkunde door de wijziging van het externe aspect van het gebouw.

De Gemeente heeft voor principe om het raamwerk in hout altijd te bevoorrechten, door zorg voor esthetische en urbanistische samenhang, maar ook wegens milieuredenen. De milieukwaliteiten van het hout.

Wij bevelen u aan om raamwerk in hout te kiezen omdat het om een natuurlijk materiaal gaat, waarvan de productie niet schadelijk is, in het tegendeel! De bosbouw maakt het mogelijk om de emissie van gassen met broeikaseffect te verminderen aangezien, bij hun groei absorberen de bomen CO2, dank zij de fotosynthese. Een ton hout stemt aldus met 1,4 ton geabsorbeerd koolzuur gas overeen! De productie van metaal of plastic, zij verbruikt slechts energie en dus CO2. Een aanvullende reden om hout te kiezen: de huidige technieken van voorafgaande behandeling verminderen sterk de onderhoud werken!

Pourquoi pas le PVC?  Waarom geen PVC ?

Het milieueffect van PVC (Polyvinylchloride) wordt vandaag erkend. Zijn productie veroorzaakt de emissie van chloor, éthyleen, vinylchloride, dioxines… giftige, en zelfs kankerverwekkende chemische stoffen. Bovendien worden bepaalde additieven aan PVC toegevoegd om zijn gebruik te vergemakkelijken: stabilisatoren (zouten van metalen zoals lood, barium, cadmium) en weekmakers (ftalaten).  Bepaalde toevoegingen zijn gevaarlijk voor het milieu, en zelfs kankerverwekkend. Het is vooral, bij de afvalverwerking (de verbranding, de ontmanteling ervan of de recycling) dat zij los kunnen komen. Aldus is men van mening dat een kilo verbrande PVC tot… één kilo gevaarlijke afvalstoffen kan creëren, resulterend uit het wassen van de rook.