Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen - 9 juni 2024

Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen : 9 juni 2024

Ze worden georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

 

De Europese verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Ze hebben tot doelen de leden van het Europees Parlement te verkiezen.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen, de in België ingeschreven Europeanen die hun inschrijving op de kiezerslijst vragen en de in het buitenland ingeschreven Belgen.

Nuttige linken betreffende de Europese verkiezingen:

 

De federale wetgevende verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen en de in het buitenland ingeschreven Belgen.

 

De gewestelijke verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van het Brussels Gewestelijk Parlement.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen.

 

Is het verplicht om te stemmen?

Stemmen is verplicht op straffe van sancties.

De personen op de kiezerslijst (Belgen en Europeanen waarvan de aanvraag tot inschrijving werd aanvaard) moeten stemmen.

 

Oproepingsbrieven

De oproepingsbrieven zullen ten laatste 15 dagen voor de dag van de verkiezingen verstuurd worden.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking:

 • maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 12u;
 • woensdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u;
 • donderdag van 8u tot 19u;
 • zaterdag van 10u tot 12u (geen kantooruren op zaterdag 08 juni 2024);
 • en op zondag 9 juni 2024 van 8u tot 15u.

 

Hoe kan men zich inschrijven op de kiezerslijst als Europese burger?

Europese burgers mogen in België stemmen voor de Europese verkiezingen.

 • Je moet uiterlijk op 31 maart 2024 een aanvraag indienen om op de kiezerslijst van je gemeente te worden ingeschreven: Europese verkiezingen - inschrijvingsformulieren
 • Als je geschrapt wilt worden van de kiezerslijst voor de verkiezingen van 9 juni 2024: download het formulier voor afstand van inschrijving en bezorg het naar behoren ingevulde document uitelijk op 31 maart 2024 aan het Gemeentebestuur - Antoine Gilsonplein 1 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

Meer info nodig? Bezoek de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (beschikbaar in 24 talen): europeanelections.belgium

 

De Belgen die in het buitenland stemmen

Gelieve het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade van uw woonplaats te contacteren.

 

Wat kan ik doen?

 • Je bent niet beschikbaar op de dag van de stemming: kiezers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtdrager stemmen in naam van de volmachtgever.

- Volmacht voor de in België ingeschreven Belgen

- Volmacht voor Europese kiezers

- Verklaring op erewoord om te mogen stemmen bij volmacht

 • Ik ben op de dag van de verkiezingen niet gaan stemmen want ik was in het buitenland en ik heb geen volmacht kunnen geven: Het is essentieel dat je de oproepingsbrief voor de verkiezingen naar de dienst Bevolking stuurt, samen met de bewijsstukken waarover je beschikt. Het gemeentebestuur zal ze doorsturen naar het Vredegerecht van het kieskanton.

Stembureaus

De stembureaus zijn op zondag 9 juni 2024 geopend van 8u tot 16u.

Stembureau n°

Gebouw

Adress

79

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

80

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

81

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

82

School Bosvoorde Centrum

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 11

83

School Bosvoorde Centrum

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 11

84

School « La Sapinière »

Terhulpsesteenweg, 358

85

School « La Sapinière »

Terhulpsesteenweg, 358

86

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

87

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

88

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

89

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

90

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

91

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

92

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

93

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

94

School « Les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

95

School « Les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

96

School « Les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

97

School « La Roseraie »

Ottervangerstraat, 47

98

School « La Roseraie »

Ottervangerstraat, 47

99

Seniorie OCMW

Meikeverslaan, 50

100

Seniorie OCMW

Meikeverslaan, 50

101

Station van Watermaal

Hakhoutlaan, 2-4

102

Station van Watermaal

Hakhoutlaan, 2-4