Fusionering van de bibliotheken Hondenberg en Drie Linden

Op 26 april jl. nam de Gemeenteraad de begroting 2022 aan en dit in een zeer moeilijke financiële situatie.  Er werd dan ook overgegaan tot belangrijke maatregelen die een invloed hebben op alle diensten.

Met betrekking tot het Franstalige netwerk van bibliotheken en ludotheken resulteerde dit, tot onze grote spijt, in de sluiting voor Bosvoorde-Centrum van de site Hondenberg.  Meer in het bijzonder de definitieve sluiting van de ludotheek en de verhuis van de sectie Jeugd naar de Drie Lindenstraat, 32.

Het teruggeven van uitgeleende boeken en spelen in de Hondenberg is nog mogelijk tot 25 mei
volgens het volgende uurrooster :

Jeugd bibliotheek: maan 15u30-18u, woens 14u-18u, zater 10u30-12u30
Ludotheek: woens 14u-18u, zater 10u30-12u30

Na 25 mei, kunnen de ontleende boeken en spelen op volgende sites afgegeven worden :

Site Drie Linden (Drie Lindenstraat, 32): maan 15u30-19u, woens 14u-18u, vrij 11u30-13u30, zater 10u30-12u30

Espace Delvaux (Gratèsstraat 3):

Bibliotheek Jeugd & Volwassenen : dins, donder en vrij 13u-18u30, woens 10u-19u30, zater 10u- 16u

Ludotheek : woens 13u-18u, vrij 15u-18u, zat 10u30-12u30

Hopelijk zien we elkaar terug in één onze bibliotheken en in de ludotheek.