Verhuur aan zalen

  1. Hooghuis en Station Watermaal

Socio-culturele, sportieve en politieke. verenigingen en groepen (feit-verenigingen, jeugdbewegingen, ...) die hun zetel en belangrijkste activiteiten in onze gemeente hebben, krijgen een korting op het huren van het Hooghuis en het Station Watermaal:

Tarieven 2020

Normaal tarief 1 dag

Normaal tarief ½ dag

Verlaagd tarief 1 dag

Verlaagd tarief ½ dag

Hooghuis

1085€

676€

407€

246€

Station Watermaal

362€

225€

198€

132€

NB: er zijn ook speciale tarieven voor een gedeeltelijke bezetting.

Inlichtingen: Dienst Cultuur – cultuur@wb1170.brussels – 02 674 75 07 - Reglement van ingebruikneming van de salons van het Hooghuis  - Reglement van het station van Watermaal.

  1. Zalen in scholen

De Gemeente kan ook schoolzalen (klassen, sportzalen, restaurants, ...) ter beschikking stellen tegen gunstige tarieven, zolang de bezetting compatibel is met de schoolactiviteiten.

Inlichtingen: onderwijs@wb1170.brussels – 02 674 74 60 -

  1. Culturele centra

Het cultureel centrum La Vénerie verhuurt zalen in de Stallen van het Hooghuis en de Espace Paul Delvaux (vergadering-, spektakel- en tentoonstellingszalen). Inlichtingen: www.lavenerie.be

Het Gemeenschapscentrum WaBo stelt ook een groot aantal zalen ter beschikking van verenigingen en particulieren en dit tegen vriendelijke prijzen. Meer informatie: http://www.wabo.be/zaalgebruik

  1. Sportinfrastructuur

De sportinfrastructuur en de cafetaria het sportpark van de Drie linden kunnen ook worden gehuurd.

Inlichtingen: www.calypso2000.be