Probleem melden (Fix my street)

Indien de openbare verlichting uitvalt, meldt u dit dan via de Sibelga-website https://www.sibelga.be.
Voor alles wat te maken heeft met het ophalen van vuilniszakken kunt u terecht op de website van Net Brussel https://www.arp-gan.be/nl/

Een put in de weg, beschadigde trottoirs, verdwenen markeringen, slecht zichtbare fietsmarkering op de grond, illegale depots, niet ingezamelde vuilnisbakken, overvolle textiel-, glas- of oliebollen, versleten straatmeubilair, beschadigd wegdekken zijn slechts enkele van de gebreken die men tegenkomt in de openbare ruimte.

Meld ze via de Fix My Street applicatie of de website met dezelfde naam of bij het Gemeentebestuur.  Fix My Street is een website waarop burgers en openbare besturen incidenten in de openbare ruimte kunnen melden (zowel op het gemeentelijk als op het gewestelijk wegennet).

Het principe van Fix My Street is eenvoudig: maak een foto van het incident, geef de locatie en het soort incident aan en stuur het op.

Eenmaal geïnformeerd, zal het gemeentebestuur of het Gewest alles in het werk stellen om concrete maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat deze ongemakken snel tot het verleden behoren.

Meer inlichtingen op: fixmystreet.irisnet.be

U kunt dit uiteraard ook steeds telefonisch melden, T. 02.674.74.08 of een mailtje sturen naar: openbare.werken@wb1170.brussels