GEN werf

De werf van het GEN vordert en de gemeentelijke diensten volgen de voortgang van de werkzaamheden en de gevolgen ervan voor het leven in de betrokken wijken en hun bewoners op de voet.

Op korte termijn zullen de volgende interventies worden uitgevoerd onder voorbehoud van eventuele slechte weersomstandigheden en belangrijke onvoorziene gebeurtenissen.

Folder: Vordering van de GENwerken in Watermaal-Bosvoorde (zomer 2022)

Situatie begin december 2022:

Elanbrug

Het werk is bijna klaar, de resterende bakstenen zullen in de zomer opnieuw worden gevoegd.

Verschillende bewoners hebben ons gewezen op de overlast van een putdeksel dat lawaai maakt als er auto's overheen rijden.  Na verschillende kleine ingrepen die geen overtuigend resultaat opleverden, werd besloten het geheel in het juiste seizoen opnieuw te voegen.

Watermaal Station

Dankzij een onderbreking van het treinverkeer tijdens het weekend van 3 en 4 december is de aannemer begonnen met de aanleg van de funderingen van de toekomstige oprit voor personen met beperkte mobiliteit (PRM) aan de kant van de Arcades.

Als de termijnen worden gehaald, zou het verkeer in de Rue du Roitelet en de Rue des Arcades begin volgend jaar weer normaal moeten verlopen. Hetzelfde geldt voor het parkeren.

Heikoven

Voordat de sporen worden gelegd, moet de grond meerdere malen worden verdicht. Deze verdichting veroorzaakt trillingen, zelfs in de huizen.  De projecteigenaar is zich hiervan bewust, maar er is geen andere oplossing. Aan de hand van de uitgevoerde terreininspecties kan eventuele schade worden beoordeeld.

Archiefstraat

Het parkeerverbod langs de dijk is nog steeds gerechtvaardigd.  Ook al is het wagenpark sterk ingekrompen, er rijden nog steeds enkele vrachtwagens weg. Het verbod blijft van kracht om geparkeerde auto's te beschermen.

Vanaf 9 januari gaan de werkzaamheden een nieuwe fase in.  De dekking, momenteel ter hoogte van de Schallebijterlaan, gaat verder tot voorbij de Sprikhanenlaan.  Voor deze uitbreiding moet het struikgewas aan de kant van het spoor verder worden opgeruimd en moeten extra kleine bomen worden geveld (zie foto). Er zij aan herinnerd dat naast de vegetatie op de taluds, die opnieuw zal worden beplant, de laanbeplanting zal worden aangebracht en een extra groene ruimte in de wijk zal creëren.

Wij zijn ons er volledig van bewust dat deze situatie ongemak veroorzaakt. Wij betreuren dit en doen er alles aan om het tot een minimum te beperken.

Wij danken u voor uw geduld.

Als u vragen hebt over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de bevoegde gemeentelijke dienst (rergen@wb1170.brussels) of met Infrabel (contact@infrabel.be).