Dienst Openbare Werken

Hooghuis (3de verd.)
Antoine Gilsonplein 2
Openingsuren : * 8u30-11u30 en 14u00-16u30 (van 8u00 tot 12u00 tijdens de maanden juli en augustus).
Tel. : 02.674.74.08
openbare.werken@wb1170.brussels
* Op afspraak per telefoon 02/374.74.08 * Voor reservaties en bezettingen van de openbare weg 02/674.74.36

De toewijzingen van de dienst Openbare werken hebben voornamelijk betrekking op :

  • Het werk uitgevoerd door de gemeentelijke arbeid (onderhoud van gebouwen en wegen, openbare netheid, transport, …)
  • Het wagenpark, de relaties met de openbare diensten (Sibelga, Proximus, Vivaqua...)
  • De werken toevertrouwd aan privé-bedrijven.

Bij een storing van de openbare verlichting, kan U de dienst  Openbare werken bellen op het nummer 02.674.74.36 of rechtstreeks Sibelga, de beheerder van het openbare verlichtingsnetwerk, via het formulier op hun website :https://www.sibelga.be/nl

 

Dienst Openbare Werken