Omzetting van de A. Beernaertstraat tot éénrichtingsstraat

omzetting van de A. Beernaertstraat tot éénrichtingsstraat vanaf Rik Woutersplein naar Terhulpsesteenweg

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tijdens haar zitting van 24/06/2019 beslist om de A. Beernaertstraat tot éénrichtingsstraat om te zetten. Het zal voortaan verboden zijn om de straat in te rijden vanaf van de Terhulpsesteenweg.

 

Deze beslissing beroept zich op een verslag van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) dat circulatiemoeilijkheden, te wijten aan de te grote smalte van deze straat voor tweerichtingsverkeer, aanhaalt en waar het parkeren regelmatig het Verkeersreglement overtreedt, oa aan de hoeken van de verschillende kruispunten.

 

Deze enkele richting werd in het belang van de openbare veiligheid ingericht, teneinde de best mogelijke toegang voor de hulpdiensten te verzekeren.

Deze beslissing zal van kracht worden op 01/09/2020.