Voorbereiding van de werken

In maart werden in het kader van de voorbereidingen voor de renovatie van het Eugène Keym-plein een aantal specifieke opgravingen uitgevoerd om de diepte van de bestaande technische installaties te controleren.

Sinds maandag 17 april en tot eind juni zijn de voorbereidende werkzaamheden op het Keymplein aan de gang. Het is de bedoeling de middendruk gascabine die zich momenteel op het plein ter hoogte van de terpen bevindt, te verplaatsen naar het tegenoverliggende trottoir, langs de gevel van de voormalige Belfius bank. De verkeersopstoppingen zouden minimaal moeten zijn; voor de duur van de werkzaamheden zijn slechts enkele parkeerplaatsen gereserveerd voor de bouwvoertuigen.

Vervolgens tijdens de zomer zullen Sibelga en Proximus worden betrokken bij de uitvoering van hun respectieve netwerken.

Ten slotte hopen we in de vroege herfst te kunnen beginnen met de eigenlijke herinrichting van het plein.

Info? keym@wb1170.brussels

signature EspaceMobilitéNL.jpg