Herinrichtingswerken van het Keymplein

Tussen april en augustus vonden de voorbereidende werken plaats voor de herinrichting van het Eugène Keymplein. Deze werken bestonden uit een technische fase (gas, elektriciteit, telecom, water) onder de rijbanen. 

De herinrichting van het plein begon op 12 september. Het zal plaatsvinden in drie opeenvolgende fasen, zodat het plein tijdens het hele proces actief kan blijven: 

  • fase 2.1 zal betrekking hebben op de kant aan de Ottervangerstraat, de Vander Elststraat en de Bien-Fairestraat;
  • fase 2.2, het midden van het plein;
  • en tot slot fase 2.3, het hoger gelegen deel, met inbegrip van de Delvauxruimte en de Winterkoninkjestraat.

Tijdens alle werken:

  • blijven de winkels toegangelijk;
  • komt er een duidelijk omleidingsplan om de toegang tot het plein zo vlot mogelijk te laten verlopen;
  • blijft de ondergrondse parking open;
  • blijven de gebieden waar werken plaatsvinden, blijven toegankelijk voor voetgangers.

 

Info? keym@wb1170.brussels - Onthaalpunt (bouwkeet in situ), open voor iedereen: dinsdag, van 13u tot 14u.

signature EspaceMobilitéNL.jpg