Aartsghertogen Noord / BGHM

Raadpleging van het dossier

  • De aanvraag van de vergunning van stedenbouwkunde zal aan het openbaar onderzoek van 11 januari tot 9 februari 2021 gezet worden. Gedurende deze periode kunnen de inwoners zich uitspreken en hun opmerkingen indienen teneinde door de Commissie van Overleg gehoord te worden die in aanwezigheid op 23 februari 2021 zal bijeenkomen.
    Vanwege de uitzonderlijke sanitaire crisis veroorzaakt door Covid-19 dat België vandaag kent en de huidige en toekomstige maatregelen die genomen worden om de verspreiding  van het virus in de bevolking te beperken, kan het volledige dossier van de aanvraag tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek worden geraadpleegd online
  • Het dossier voor de Leefmilieu vergunning is beschikbaar via wetransfer
  • Een tabel met alle opmerkingen die tijdens de participatieve workshop van 25 september 2019 zijn gemaakt en de antwoorden van de projectauteurs en de gemeente kan hier worden geraadpleegd (allleen in het Frans)
  • Als het niet mogelijk is om online te raadplegen, ligt het dossier ook ter inzage bij de Dienst Stedenbouw alleen op afspraak te maken per tel. op 02.674.74.32 of per e-mail :  stedenbouw@wb1170.brussels

Belangrijk:
Huidige informatie betreft alleen de vergunning van de stedenbouwkunde vraag voor het project Aartshertogen Noord en niet het BBP in uitwerking.