Aartsghertogen Noord / BGHM

Informatie zitting

De BGHM organiseert een informatie zitting in visioconférentie op maandag 25 januari om 18:00. 

De architecten zullen er het project van vergunning van stedenbouwkunde voorstellen en zullen antwoorden op de vragen van de inwoners.

De personen die eraan willen deelnemen worden verzocht zich voor 15 januari uiterlijk via volgende band in te schrijvenInschrijving.

Een antwoord zal hun gestuurd worden met de band voor de visioconférentie evenals de organisatie en deelname procedures

Raadpleging van het dossier

  • De aanvraag van de vergunning van stedenbouwkunde zal aan het openbaar onderzoek van 11 januari tot 9 februari 2021 gezet worden. Gedurende deze periode kunnen de inwoners zich uitspreken en hun opmerkingen indienen teneinde door de Commissie van Overleg gehoord te worden die in aanwezigheid op 23 februari 2021 zal bijeenkomen.
    Vanwege de uitzonderlijke sanitaire crisis veroorzaakt door Covid-19 dat België vandaag kent en de huidige en toekomstige maatregelen die genomen worden om de verspreiding  van het virus in de bevolking te beperken, kan het volledige dossier van de aanvraag tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek worden geraadpleegd online op: https://stedenbouw.irisnet.be/openbare_onderzoeken .
  • Het dossier voor de Leefmilieu vergunning is beschikbaar hier
  • Als het niet mogelijk is om online te raadplegen, ligt het dossier ook ter inzage bij de Dienst Stedenbouw alleen op afspraak te maken per tel. op 02.674.74.32 of per e-mail :  stedenbouw@wb1170.brussels

Belangrijk:
Huidige informatie betreft alleen de vergunning van de stedenbouwkunde vraag voor het project Aartshertogen Noord en niet het BBP in uitwerking.