Autoloze zondag: 18 september

Zoals elk jaar zullen motorvoertuigen (ook elektrische voertuigen en voertuigen op LPG) op zondag 18 september 2022 niet mogen rijden tussen 9.30 u. en 19 u. in Watermaal-Bosvoorde en in alle andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De enige uitzonderingen gelden voor wegen die geen deel zullen uitmaken van de "comfortzone" omwille van de aard van de weg of hun plaatselijke bestemming.

Mogen wel rijden op 18 september: het openbaar vervoer, taxi’s die op hun dak uitgerust zijn met een lichtbak, hulpdiensten, voertuigen van openbaar nut, autobussen, het diplomatiek corps, personen met beperkte mobiliteit (die hun speciale parkeerkaart voor gehandicapten zichtbaar in hun auto moeten leggen) en mensen die in het bijzonder voor hun beroep een toelating hebben aangevraagd bij het gemeentebestuur en die hun toelating duidelijk zichtbaar achter hun voorruit plaatsen.

Behoudens prioritaire voertuigen mogen verplaatsingen niet gebeuren tegen snelheden hoger dan 30 km/u. Het verkeer in woonbuurten is beperkt tot 20 km/u. Op deze dag is de straat nog meer dan anders van iedereen.

Alleen door het verkeersreglement na te leven kan de veiligheid van elkeen gewaarborgd zijn. Politiepatrouilles zullen erover waken dat deze bepalingen worden nageleefd. Elke overtreder stelt zich bloot aan de wettelijk voorziene sancties.

Openbaar vervoer

Zoals elk jaar werkt de MIVB mee aan een stad die herademt: op deze dag rijdt de MIVB gratis volgens de dienstregeling van de zaterdag. Lijnen met meer succes zullen een nog hogere frequentie kennen.

Thema
Dit jaar is het thema van de mobiliteitsweek "Laten we van Brussel een stad voor kinderen maken".

Meer info