Bonus Energiepremie

Bonus Energiepremie maakt renovatie nog aantrekkelijker

De Energiepremie is momenteel al heel interessant in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en wie nu renoveert kan daarbovenop nog genieten van een extra bonus. Tot 1 september 2021 voorziet het Brussels Gewest 16 miljoen euro extra voor de Bonus Energiepremie in het kader van de relancemaatregelen naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Dat maakt het nu nog interessanter om de energieprestaties van uw gebouw te verbeteren.

De bonus richt zich vooral op burgers met een bescheiden inkomen, op collectieve voorzieningen (rusthuizen, scholen, sportcentra, ...) en mede-eigendommen (de zogenaamde 'categorie C').

Iedereen in een hogere inkomensgroep heeft ook recht op een bonus wanneer zij natuurlijke isolatiematerialen gebruiken of drie verschillende premies aanvragen.

 

Voor welke premies geldt de bonus?

De Bonus Energiepremie bestaat uit 3 tijdelijke acties:

1. voor energieaudits en -studies: verhoging van de premie met 25% (categorie C)

2. voor isolatie: verhoging van de premie met 25% (categorie C) en extra bonus bij natuurlijke isolatiematerialen (voor alle aanvragers)

3. voor minimaal 3 soorten werken: een bonus van 20% op het totaalbedrag van de premies voor categorie C en 10% voor hogere inkomens (categorie A en B)

Dankzij deze acties kan het terugverdiende bedrag flink oplopen. Ook is het plafond van de  investeringen verhoogd van 50% naar 70% (categorie C).

Kijk maar naar het onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld uit de praktijk

Stel, u gaat verbouwen en u wilt 70 m2 dak isoleren met natuurlijk materiaal, 60 m2 vloer isoleren, efficiënte mechanische ventilatie plaatsen en een nieuwe verwarmingsketel met schoorsteentubering installeren. U hebt een bescheiden inkomen (categorie C).

Met de huidige Energiepremies kan u al rekenen op 8.600 euro. Dankzij de bonus komt daar nu nog eens 3.520 euro bij voor een totaal van 12.120 euro. Dat komt neer op meer dan +40% extra premie.

 

Info: https://leefmilieu.brussels/energiepremies.

Om te kunnen genieten van gratis advies en hulp bij het invullen van uw formulieren, contacteer één van de volgende organisaties.

Burgers: https://Homegrade.brussels

Professionelen: https://leefmilieu.brussels/facilitator