Campagnes voor het meten van de buitenluchtkwaliteit

Luchtverontreiniging is niet erg zichtbaar en vaak onderschat. Maar iedereen heeft er last van... De buitenluchtkwaliteit werd in Brussel geanalyseerd tijdens twee campagnes: de ene door de vzw Les Chercheurs d'Air, uitgevoerd tussen oktober 2021 en oktober 2022, en de andere door CurieuzenAir, van 25 september tot 23 oktober.

Het doel van deze twee campagnes was de concentratie te meten van stikstofdioxide (NO2), een verontreinigende stof die afkomstig is van verbrandingsprocessen (motoren, industrie, verwarming, enz.) en verantwoordelijk is voor diverse gezondheidsproblemen.

Het goede nieuws: Watermaal-Bosvoorde is de gemeente met de beste luchtkwaliteit in het Brusselse Gewest. Ontdek de luchtkwaliteit van uw straat via www.lesoir.be/cartecurieuzenair#11/50.84/4.36 (kies taal NL).

Tussen oktober 2020 en oktober 2021 hebben vijf gemeentescholen in Watermaal-Bosvoorde deelgenomen aan de meetcampagne voor luchtkwaliteit, georganiseerd door de vzw Les Chercheurs d'air in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Gedurende een jaar werden metingen verricht in 70 Brusselse scholen en in de huizen van 60 burgers die zich vrijwillig hadden opgegeven voor dit grootschalig wetenschappelijk samenwerkingsonderzoek. 

Aan het eind van dit meetjaar blijkt uit de resultaten dat de scholen in Watermaal-Bosvoorde alle behoren tot de 10 scholen met de beste luchtkwaliteit. 

Iedereen kan bijdragen aan de verbetering van de situatie, aangezien deze nauw samenhangt met het autoverkeer, door onze manier van reizen te herzien, door de auto te laten staan en de voorkeur te geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer. Het is ook een manier om onze CO2-uitstoot en dus onze impact op het klimaat te verminderen, en ook om het verkeer in de straten en rond scholen te kalmeren door het wegverkeer te verminderen. 

Meer informatie over de resultaten van deze campagne op de website van Les Chercheurs d’air.