Cel Dierenwelzijn

De politiezone heeft onlangs een cel dierenwelzijn opgericht om mishandeling en verwaarlozing van dieren te bestrijden: geweld, ondervoeding, gebrek aan verzorging, verwaarlozing, enz. 

"Deze cel stelt ons in staat informatie te centraliseren, interventies op te volgen en de politieprocedures voor zaken waarbij dieren betrokken zijn te standaardiseren," legt inspecteur Céline Fonteyn uit, die met het project belast is. Zij werkt nauw samen met allen die zich om het welzijn van dieren bekommeren, zoals Leefmilieu Brussel, plaatselijke autoriteiten, asielen, dierenartsen, enz.

Het project richt zich hoofdzakelijk op een aantal specifieke interventies, zoals vaststellingen van mishandeling, verwaarlozing, diverse klachten in verband met dieren, alsmede vervolgonderzoeken op verzoek van het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

Voortaan kunt u voor elke "niet dringende" melding (nalatigheid, vergiftiging, verdwaalde of verloren hond, enz.) of voor elke vraag contact opnemen met de Cel Dierenpolitie via e-mail: zpz.5342.Anim-Dier@police.belgium.eu.

Voor dringende meldingen en indien het dier in gevaar verkeert, moet u contact opnemen met 101.