De nieuwe Keymplein

De nieuwe Keymplein : prioriteit aan de gezelligheid, de vergroening en de gemakkelijke toegang tot de handels

Watermaal-Bosvoorde, 13 september 2019

Na enkele maanden van overleg, en rekening houdend met de veelvoudige concertaties met de inwoners en de handelaars, presenteert het College van de Burgemeester en Schepenen u zijn visie voor de Keym plaats.

Het wil, vooral, het intimistische karakter van de plaats behouden, de commerciële activiteit handhaven en dynamisch maken, de prioriteit geven aan de zwakke gebruiker, een aanpassingscomplement toevoegen om de sociale cohesie van de plaats te verbeteren, haar gezelligheid, integratie van allen, de zachte mobiliteit bevorderen en op de klimatologische veranderingen antwoorden.

In januari 2018, hadden wij hoofdzakelijk de volgende richtlijnen voorzien: na de renovatie van de riolen, de handhaving van de wegennetten en de parkeer beschikkingen, de renovatie van de bestrating, de afschaffing van een deel heuveltjes, de handhaving van de huidige aanplantingen, het eventuele toevoegen van enkele aanplantingen, en de vernieuwing van een deel van het stadsmeubilair.

De Regio heeft ons medegedeeld dat deze inrichtingen, zelfs miniem, een vergunning van stedenbouwkunde vereisen.

De verplichte indiening van een vergunning aanvraag van stedenbouwkunde heeft onvermijdelijk een vermindering van het aantal parking plaatsen tot gevolg gevraagd door de Regio, deze verwachte vermindering van het aantal parking plaatsen zal in de eerste plaats gebeuren in het begin van de aangrenzende straten van de plaats, volgens een evenwichtige verdeling en door zoveel mogelijk plaatsen te handhaven kortbij de handels.

Het nieuwe inrichtingsproject zal voorzien in: de vereiste ruimtes voor de markten, parking plaatsen beperkt in de tijd (30 minuten), een stijging van het aantal parking plaatsen voor fietsen en leveringsdriewielers, een inzet in zone 20km/u, meer planten ruimtes met neiging naar 60% van de plaats oppervlakte, het herstel van de dichting van de plaats, een nieuwe grondbedekking aangepast aan personen met verminderde mobiliteit, het toevoegen van nieuwe bomen, fonteinen, een speelruimte voor de kinderen, picknick tafels…

Met oog op de commerciële activiteit van de plaats te vergroten, hebben wij eveneens het overleg, met de mede-eigenaars ten opzichte van de erfpacht huurovereenkomst gelanceerd. Parallel hiermee zullen wij het proces weer op gang brengen om een tweede ingang van de parking langs de kant van de Waterwildlaan te voorzien.

De Keym plaats, een nabijheidspool is een opmerkelijke openbare ruimte van ons dorp in stad, die een renovatie van kwaliteit verdient opdat elkeen er zich wel voelt!

Het College van de Burgemeester en Schepenen