Fotovoltaïsche panelen in La Futaie

Onlangs werd de grootste installatie van zonne-energie in Watermaal-Bosvoorde geïnstalleerd op de school van La Futaie. Dit project zag het daglicht dankzij SolarClick, een initiatief dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft genomen ten voordele van de overheid en dat tot doel heeft het aandeel van hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik te verhogen.

Het is een "win-win-win"-project: Leefmilieu Brussel investeert in de installatie en profiteert van groenestroomcertificaten; Sibelga beheert de markt, de bouwplaats en profiteert van de ongebruikte energie, die vervolgens in het net wordt geïnjecteerd; en de gemeente stelt haar (voorheen geïsoleerde) dak ter beschikking en kan alle elektriciteit die op haar dak wordt geproduceerd gratis zelf verbruiken.

Helaas heeft Watermaal-Bosvoorde weinig bruikbare daken. Ze zijn ofwel geklasseerd, of er staan te veel bomen of de daken zijn niet goed georiënteerd zijn. De Futaie had een prachtig plat dak, goed geïsoleerd en bovendien goed georiënteerd.

De 216 panelen moeten 50% van het elektriciteitsverbruik van de school dekken. Op donkere winterse ochtenden en 's nachts moet het elektriciteitsnet dan nog worden aangesproken.

Dit project maakt deel uit van de dynamiek die enkele jaren geleden door de dienst Energie in gang is gezet. Naast de contracten voor 100% groene stroom voor alle gemeentelijke gebouwen sinds 2011 en de voortdurende inspanningen om het verbruik te verminderen, zorgt de gemeente ervoor dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van het gemeentelijk park hernieuwbare energiebronnen.

Jaar (installatie)

Gebouw

Aantal panelen (p.) – geïnst. vermogen

Jaarlijkse energieproductie

2012

Centre technique (rue L. Vandervelde)

82 p. - 19,52 kWc

17.000 kWh – 40 % van het totale verbruik

2014

5 woningen Grondbedrijf(Ooienstraat)

5 x 14 p. - 5 x 2,5 kWc

(privé-gegevens van de huurders)

2015

Calypso zwembad

Warmtekrachtkoppeling* 50kW/ 81 kWth

350.000 kWh – 75 % van het totale verbruik

2017

Woning Grondbedrijf (Visvangststraat 63b)

8 p. - 2,32 kWc

(privé-gegevens van de huurders)

2018

Espace Delvaux (Keymplein)

46 p. - 13,5 kWc

8.000 kWh – 13 % van het totale verbruik

2019

School La Futaie (Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan

)

216 p. – 61,56 kWc

prognose: 50.000 kWh – 50 % van het totale verbruik

 * Warmtekrachtkoppeling is strikt genomen geen "hernieuwbare" bron van elektriciteit, maar maakt de optimalisering van aardgasenergie mogelijk met onmiddellijke en zeer efficiënte terugwinning van elektriciteit en warmte, waardoor wkk in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten.

In 2018 steeg de productie van groene stroom uit gemeentelijke gebouwen tot 330.000 kWh, waarvan 93% zelf verbruikt werd (de overige 7% werd aan het net geleverd). Ter indicatie: deze groene productie komt overeen met het verbruik van ongeveer 87 gezinnen en vertegenwoordigt zeer concreet 20% van het elektriciteitsverbruik van het gebouwenbestand, met een bijkomende 50.000 euro/jaar aan inkomsten via groenestroomcertificaten.

Binnenkort komt daar de aanzienlijke productie van La Futaie bij en misschien ook nog resultaten van andere duurzame oplossingen voor meer energieneutrale gebouwen in 2050!

Inlichtingen over energie in gemeentelijke gebouwen: dienst Energie T. 02.674.74.57 – energie@wb1170.brussels