GAVS - Neem deel aan de Adviesraad voor Senioren

De Gemeentelijk Adviesraad voor Senioren (GAVS) bestaat bijna 6 jaar. Deze raad werd opgericht teneinde beter de problemen van de senioren te begrijpen en er de meest geschikte oplossing voor te vinden.
Wij wensen de huidige leden van de GAVS hartelijk te danken voor de fantastische invulling van hun mandaten.

Zij hebben bijgedragen onder andere tot de publicatie van een gids voor senioren, de organisatie van informaticalessen alsook van conferenties (successierechten, het recht op een waardig einde leven, leren liplezen, de
ziekte van Alzheimer, gezonde voeding, enz.),… Een indrukwekkende lijst van werken in slechts zes jaar tijd!

Hun hernieuwbaar mandaat komt nu aan zijn einde. In de lente wordt er een nieuwe GAVS voor vijf jaar 31 maart 2020 uw kandidatuur in !

Voorwaarden: 60 jaar en + zijn, in de gemeente gedomicilieerd zijn, over uw burgerlijke en politieke rechten beschikken en geen politiek mandaat uitoefenen.


Er zouden 15 personen gekozen worden om een evenwichtige vertegenwoordiging van de wijken en een man-vrouw-evenwicht te garanderen.
Deelnemen aan de GAVS neemt gemiddeld een voormiddag per maand in beslag. Het is essentieel om een pc te hebben alsook een emailadres.
Het formulier om uw kandidatuur in te dienen, het reglement van de GAVS en de activiteit verslagen kunt u verkrijgen
op 02.674.75.16, information@wb1170.brussels.