Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren : oproep voor nieuwe kandidaturen

Om de zes jaar wordt de gemeentelijke Adviesraad voor Senioren herkozen; in 2020 is het opnieuw zover.

Na een oproep in februari werden meerdere kandidaturen weerhouden maar een aantal criteria en een zeker evenwicht tussen man/vrouw, talen, wijk werd niet bereikt. Wij wachten nog op bijkomende kandidaturen van :

  • leden van seniorenverenigingen (3 effectief en 2 plaatsvervangers)
  • Nederlandstaligen (1 effectief en 1 vervangend lid)
  • vertegenwoordigers uit sommige wijken (Keym, tuinwijken, GEN-wijk)
  • 5 mannen of 6 vrouwen

De GAVS speelt een belangrijke rol voor de senioren van de gemeente. Als de senioren met problemen worden geconfronteerd, onderneemt de raad concrete acties. Zo kwam bijvoorbeeld de Seniorenwijzer tot stand, werden er computercursussen en verschillende conferenties georganiseerd, discussietafels ... De GAVS zetelt ook in het gezondheidscomité van de gemeente.

Tijdens deze sanitaire crisis moeten de rechten van de senioren worden verdedigd, en de GAVS is inderdaad een hefboom hiervoor.

 

Voldoet u aan de criteria en bent u geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur voor 15 september!

Voorwaarden:

  • u moet ouder zijn dan 60 jaar,
  • gedomicilieerd zijn in de gemeente,
  • uw burgerlijke en politieke rechten genieten
  • en geen politiek mandaat uitoefenen.

Deelname aan de GAVS betekent dat u gemiddeld één ochtend per maand moet vrijhouden. Daarnaast moet u een pc en een e-mailadres hebben.

 

U kunt het aanvraagformulier, het-reglement van de GAVS en de activiteitenverslagen aanvragen door te bellen naar 02.676.16.26 of via sociaal.leven@wb1170.brussels of op de website onder de rubriek " GAVS ".