Herstel en ruimingswerken van Ten Reuken vijver

In de loop der jaren is de Ten Reuken vijver aanzienlijk dichtgeslibd. De werkzaamheden bestaan uit de slibruiming van de vijver om gunstigere abiotische omstandigheden te creëren en duurzame en meer gevarieerde grote spontane bedden van zuurstof inbrengende planten mogelijk te maken.

Ook zijn reparaties aan de kunstwerken gepland om de verbinding tussen de Ten Reuken vijver en de Woluwe te verbeteren.

Tijdschema van de werkzaamheden: december 2021- half-februari 2022

Opdrachtgever:  departement Water Leefmilieu Brussel eau_water@environnement.brussels