"Hier begint de zee": een rioolput dicht bij u krijtmarkeren!

In het kader van de Brusselse Waterdagen 2021 die van 22 tot 29 maart lopen,  geeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde een nieuw impuls aan deze campagne.

Door de krijtmarkering « hier begint de zee » naast de rioolputjes aan te brengen, worden de bewoners attent gemaakt op het verband tussen hun riool en de zee.  Deze stedelijke afdrukken moeten aansporen om er zeker  niets in te werpen.

Wilt u een rioolput dicht bij u markeren ?  Stuur dan een mail naar  environnement@wb1170.brussels

In Brussel wordt ons afvalwater gezuiverd in twee waterzuiveringsstations voor het terug in de Zenne - en dus uiteindelijk in de zee - terechtkomt.

Sommige producten kunnen niet uit het water gehaald worden:

  • white spirit, verf en niet-biologisch afbreekbare onderhoudsproducten komen rechtstreeks in het milieu terecht en hebben een impact op de waterkwaliteit en de biodiversiteit
  • sommige giftige producten (zoals motorolie of chemische producten) verstoren het zuiveringsproces en kunnen ook een gevaar vormen voor de rioolarbeiders

Afval zorgt voor verstoppingen in de riolen en vervuilt de zuiveringsstations.

De actie 'Hier begint de zee' wordt georganiseerd naar aanleiding van de Brusselse Waterdagen, met de steun van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met de wateroperatoren en de deelnemende steden en gemeenten.

 

Meer informatie : www.coordinatiezenne.be/nl/hierbegintdezee