Lijst van gezworenen van Assisenhof

Overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek,   ging de burgemeester over tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Resultaten