Mobiliteitsbarometer: neem deel aan de enquête

Brussel Mobiliteit lanceert een mobiliteitsbarometer

Het nieuwe Gewestelijk mobiliteitsplan Good Move werd in 2020 goedgekeurd. In het kader van de uitvoering van dit plan wapent Brussel Mobiliteit zich met tools om het mobiliteitsgedrag te analyseren en te monitoren. Zo kunnen we de impact van de mobiliteitspolitiek op die gedragingen evalueren.

Deze mobiliteitsbarometer is een van die tools die het mogelijk maken om de verplaatsingsgewoonten en de mate van tevredenheid van de gebruikers omtrent het mobiliteitsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te doorgronden.

Het is de bedoeling om een zo breed mogelijk staal van inwoners en pendelaars te bevragen met betrekking tot de verschillende vervoersmodi die in Brussel beschikbaar zijn. Op die manier kunnen we hun perceptie van de mobiliteit en de verkeersveiligheid meten: gebruikelijke kwaliteit van de trottoirs, frequentie van het openbaar vervoer, veiligheidsgevoel ten opzichte van het gevaar voor ongevallen, regelmatigheid van de rittijden, enz.

Brussel Mobiliteit heeft u nodig

Om deze doelstelling te bereiken en het mobiliteitsaanbod in Brussel te verbeteren, nodigen we iedereen die 16 jaar of ouder is en in Brussel woont of er zich regelmatig verplaatst, uit om aan de mobiliteitsbarometer deel te nemen. Dit kan door een vragenlijst in te vullen, wat maximum 15 minuten in beslag neemt.

Alle antwoorden die u op deze vragenlijst geeft, blijven anoniem en Brussel Mobiliteit waarborgt de strikte vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, conform de GDPR reglementering.

De resultaten worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt en worden gewogen teneinde representatief te zijn voor de populatie die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst.

Hoe deelnemen?

Heel eenvoudig: u moet enkel klikken op de onderstaande knop om dan de vragenlijst in te vullen. Door in te stemmen met deelname aan de mobiliteitsbarometer, verklaart u dat u op de dag van deelname minstens 16 jaar oud bent, erkent u kennis genomen te hebben van het privacybeleid met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die u in het kader van deze enquête zou kunnen meedelen.

Om iedereen de kans te geven erop in te gaan, is de vragenlijst tot en met 31 oktober 2021 online beschikbaar. Per persoon laten we echter slechts één deelname toe. Daarom vragen we uw e-mailadres, waarop u dan een unieke link naar de vragenlijst opgestuurd krijgt.

Eens u de vragenlijst via deze link valideert, kunt u geen tweede keer meer deelnemen. Voor de verwerking van de resultaten houden we enkel rekening met de vragenlijsten die volledig ingevuld zijn. U kan het invullen echter te allen tijde onderbreken en later opnieuw aanpikken waar u in de vragenlijst gestopt was.

IK NEEM DEEL