Op naar een nieuw Keymplein!

Het Gewest heeft op de overlegcommissie van oktober jongstleden de stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van het Keymplein goedgekeurd. Dit is uitstekend nieuws want nu kunnen we vooruit en de toekomst van deze belangrijke plek in Watermaal-Bosvoorde vorm geven!

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat aan het begin van de herfst is gehouden, hebben veel bewoners afzonderlijk of in groep schriftelijk hun mening gegeven over verschillende punten, gaande van het beschermen van bepaalde bomen tot het belang van de zachte mobiliteit en het verkeer op het plein. Hieruit bleek dat ze vooral het vriendelijke, groene en dynamische aspect van het project steunen. Het Gewest heeft na een grondig onderzoek van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning  een gunstig advies gegeven met bepaalde voorwaarden, namelijk monitoring van een vlotte toegang voor de hulpdiensten, meer bomen, meer speelplaatsen voor kinderen, meer los- en laadplaatsen en openbare banken, een bijkomende fietsenstalling en meer aandacht voor voetgangers... 

Het project ligt nu op schema! Zodra aan de voorwaarden is voldaan, kan de vergunning hopen we dat worden verleend. Tegelijkertijd zal de gemeente het nodige doen om een onderneming voor de uitvoering van de werkzaamheden aan te duiden.  

Alles zal in het werk worden gesteld om de overlast van de werkzaamheden voor zowel de handelaars als de gebruikers van het plein tot een minimum te beperken, net zoals vorig jaar tijdens de renovatie van de riolering is gebeurd.  

Hoe dan ook, eens dit grootschalige project afgerond, zal het centrum van Watermaal een volledig nieuw plein hebben dat gebruiksvriendelijker en veiliger is voor voetgangers en andere zwakke gebruikers. Een open plein dat zich leent tot ontmoetingen.