Openbaar onderzoek: gewestelijk plan over het elektromagnetisch leefmilieu

Van 1 augustus tot en met 30 september 2022 organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek rond het ontwerp van gewestelijk plan over het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel.

Met het plan wordt beoogd de toename van het volume van uitgewisselde digitale gegevens (met name via de uitrol van 5G) te kaderen en tegelijk te zorgen voor een doeltreffende bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de bevolking enerzijds en een kwalitatief hoogstaand aanbod van mobiele telefonie anderzijds.


Vóór de goedkeuring van dit ontwerp van gewestelijk plan wordt u uitgenodigd om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek.

Schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30 september worden bezorgd.

Meer info?