Openbare raadpleging: kerncentrales Doel 1 en Doel 2

De FOD Economie organiseert tot en met 15 juni 2021 een openbare raadpleging over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. 

Deze raadpleging is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Elke gemeente van België wordt uitgenodigd om, als ze het wenst, vóór 15 juni 2021 een advies over dit project te geven.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via:

U kan er, vóór 15 juni 2021, uw opmerkingen achterlaten via het online formulier.