Overleg met betrekking tot het plaatsen van fietsbeugels in Watermael-Bosvoorde

Fietsbeugels bieden de mogelijkheid om uw fiets op een veilige manier aan een stevige structuur vast te maken en zijn aangepast voor een stalling van korte duur.

De gemeente wenst het aanbod van dit type stalling te versterken in de nabijheid van polen  die verplaatsing voortbrengen.

M.a.w. mogen deze fietsbeugels  op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, in de nabijheid van woningen, handelszaken, kinderkribbes, scholen, sport –en cultuurcentra,  elke andere openbare inrichting of tussen reeds bestaande stallingen.

Hiervoor heeft de Dienst voor Mobiliteit hulp nodig : het zijn immers de gebruikers die het best weten  waar er fietsbeugels nodig zijn.

Fietsers worden dus uitgenodigd om nauwkeurig de ligging van de nieuwe fietsbeugels aan te kaarten  om zo het reeds bestaand  netwerk uit te breiden teneinde het gebruik van de fiets in onze gemeente te vergemakkelijken  en aan te moedigen.

De ingediende voorstellen zullen onderzocht worden door onze bevoegde diensten.

Indien het terreinonderzoek positief is, zullen deze voorstellen doorgestuurd worden aan de Dienst Openbare Werken die de nieuwe fietsbeugels zo spoedig mogelijk  zal plaatsen.

Wij danken  u om één formulier per voorstel/nieuwe fietsbeugel in te vullen teneinde een goede verwerking te bevorderen.

*Verplicht vak

In samenwerking met de GRACQ.