Premie voor het onderhoud en herstelling van de fietsen

De fietsonderhouds- en herstelpremie is in 2020 weer beschikbaar! Met een maximumbedrag van 50 euro is deze bedoeld als een “duwtje in de rug" voor meer mobiliteit en transitie, terwijl het ieders uitgaven verlicht! Deze premie is vanaf nu en tot 1 december 2020 beschikbaar.

De premie is voor alle bewoners van onze gemeente, ongeacht hun leeftijd, en geldt voor alle soorten fietsen (ook elektrische of bakfietsen).

Voorwaarden om van de premie te genieten:

  • gedomicilieerd zijn in Watermaal-Bosvoorde;
  • het hieronder aanvraagformulier voor de onderhouds- en reparatiepremie voor de fiets invullen (verkrijgbaar bij de dienst Mobiliteit – Hooghuis, eerste verdieping, Antoine Gilsonplein, 2 - maandag tot vrijdag van 9u tot 11u30);
  • documenten:
    • een kopie van de gedetailleerde factuur en/of een ontvangstbewijs voor de uitgevoerde reparatie/onderhoudswerkzaamheden op naam van de aanvrager en gedateerd vanaf 1 mei 2020;
    • bewijs van betaling;
    • een kopie/scan van de identiteitskaart.
  • de premieaanvraag moet binnen drie maanden na de datum van het onderhoud/reparatie (de datum van de factuur geldt als bewijs) en uiterlijk vóór 1 december 2020 worden ingediend op het volgende adres: Gemeente Watermaal-Bosvoorde - Dienst Mobiliteit - Antoine Gilsonplein 1 - 1170 Watermaal-Bosvoorde.

Zie reglement hier

Aanvraagsformulier hier

De premie wordt vervolgens overgemaakt op het rekeningnummer dat de aanvrager vermeldt.