Proefproject luchtthermografie

De gemeente zal een atlas opstellen om de isolatie van de gebouwen op haar grondgebied te evalueren. De kaarten die door middel van luchttemperatuurmeting worden verkregen, zullen het mogelijk maken de situatie in de winter van 2021 te inventariseren en elke inwoner zal (gratis) toegang hebben tot de informatie over zijn of haar woning.

Heeft u vragen over dit project? Raadpleeg dan de Veelgestelde vragen hieronder (lezen of audio, alleen in het Frans)

Wilt u meer informatie ? Schrijf u hier in

Veelgestelde vragen

 

Wat is luchtthermografie?

Luchtthermografie is het vliegen over een bepaald gebied met een infraroodcamera, die gegevens levert om kaarten op te maken voor het inventariseren van warmteverlies en -retentie in de overgevlogen gebouwen en locaties.

 

Waarom een thermografie?

Het hoofddoel is om de burgers die dat wensen te sensibiliseren en te informeren over het energieverbruik van hun woning, en om een atlas te hebben met een globale visie over de staat van de gemeentelijke gebouwen op het niveau van de isolatie in 2021. Het Brussels Gewest wil in naleving van de Europese doelstelling tegen 2050 een koolstofneutraliteit bereiken en zal daarom dan ook energie/isolatiesubsidies toekennen. In Brussel is vooral de woningbouw verantwoordelijk voor het grootste energieverbruik en meer dan de helft van de verbruikte energie wordt gebruikt voor verwarming.  

 

Van welke regio’s in België werd al een thermografie uitgevoerd ?

Leefmilieu Brussel had al in 2008 een luchtkaart van Brussel uitgevoerd (met lage resolutie, waardoor het moeilijk is om aangrenzende gebouwen te scheiden en bovendien is de technologie sindsdien erg geëvolueerd). De steden Antwerpen, Namen en Luik hebben ook thermografieën uitgevoerd. In een aantal Vlaamse gemeenten is de thermografie lopende en deze winter werden twee speciaal met thermische camera's uitgeruste tweemotorige vliegtuigen ingezet die nu ook in België blijven staan.

thermo_vols.png

 

Wanneer start de campagne in WB ?

De campagne vindt plaats tussen 15 februari en 15 maart, afhankelijk van de mogelijkheden (beschikbaarheid van het vliegtuig en geschikte weersomstandigheden). Om de metingen zo nauwkeurig mogelijk te maken, moeten de beelden zonder regen of wind en bij een grondtemperatuur van minder dan 5° worden gemaakt. Audioaudiobis.png

Wanneer worden de metingen uitgevoerd ?

De vluchten vinden 's avonds plaats (om storing van de zonnestraling te voorkomen), tussen 20.00 uur 's avonds en middernacht (dan bestaat de grootste kans dat de gebouwen bezet en verwarmd worden). Twee uur vliegtijd is genoeg voor het hele grondgebied van Watermaal-Bosvoorde Audio audiobis.png

thermo_axes3.png

Mag het vliegtuig over WB vliegen?

Ja, het bedrijf dat het project zal uitvoeren heeft een vliegvergunning voor het hele Belgische grondgebied van Belgocontrol gekregen. Voor kleinere gebieden verloopt het verlenen van vluchtvergunningen gemakkelijker. Audioaudiobis.png

Maakt dit veel lawaai?

Het is een tweemotorig zuigervliegtuig dat op een hoogte van ongeveer 600 meter 's avonds een reeks passages over WB zal maken. Het verbruikt weinig brandstof en zal naar verwachting niet meer lawaai maken dan een groot voertuig (de schatting op deze hoogte is 60db(A), wat overeenkomt met het geluid van een normaal gesprek. Het waargenomen geluid is sterk afhankelijk van de wind en het omringende geluid ... en van de isolatie van de huizen!  Audio audiobis.png


Hoe zit het met de vervuiling en de CO2-voetafdruk?

Er is geen sprake van vervuiling van de oppervlakte aangezien het vliegtuig op 500 meter hoogte vliegt en de vervuilende stoffen op deze hoogte snel worden "gespoeld". Qua koolstofbalans: dit zijn kleine en lichte vliegtuigen die maximaal 80 liter brandstof per uur verbruiken. De dienstverlener wil bijdragen tot de vermindering van zijn CO2-voetafdruk door een project in Kameroen te steunen.  Audio audiobis.png

Hoe worden de kaarten gemaakt?

De opnamen worden gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf dat met een infraroodcamera aan boord over het grondgebied vliegt. Het vliegtuig maakt opnames van de gemeente uit verschillende hoeken, om representatieve "3D" kaarten te kunnen maken. De ruwe bestanden van de luchtopnames zijn geogerefereerde beelden, die eerst worden gekalibreerd (orthogerectificeerd) en vervolgens verwerkt om eenvoudiger geïnterpreteerd (256 kleurniveaus) te worden. De uiteindelijke horizontale resolutie is 45 cm.

 

Zijn verkeerde interpretaties mogelijk?

Thermografie is een soort momentopname van de situatie op een bepaald moment. Een gebouw waarvan de bewoners afwezig zijn (en die de verwarming hebben uitgeschakeld) zal op de kaart verschijnen als geïsoleerd pand. Ook als de bovenste verdiepingen onbewoond zijn, zou het gebouw ten onrechte als geïsoleerd kunnen worden beschouwd. Omgekeerd kan een gebouw dat goed geïsoleerd is, maar oververhit is, als slecht geïsoleerd worden beschouwd. Daarom is er een begeleiding gepland om het gemeentepersoneel te trainen in het interpreteren van de kaarten en om de burgers wegwijs te maken in het vinden van relevante informatie.Que faire si je réalise que mon logement est mal isolé ? 
Les cartes réalisées via la thermographie aérienne sont purement informatives et vous ne serez en aucun cas sanctionné. En plus du service rendu aux citoyens qui souhaitent avoir l’information pour leur logement, la Commune se servira de l’atlas global, pour évaluer les performances énergétiques du bâti sur son territoire, et surveiller son évolution dans le temps. Le service Energie de la commune (energie@wb1170.brussels) pourra vous conseiller sur les possibilités pour améliorer les performances énergétiques de votre habitation. Des aides régionales existent pour financer des travaux d’isolation, et vont se développer en 2021.

Zullen we de herten in het Zoniënwoud kunnen zien?

In theorie zijn alle warmtebronnen te zien, met een horizontale resolutie van ~45 cm. Maar in dit geval beoogt de beeldverwerking de isolatie van het gebouw te kwalificeren en niet de herten te tellen. In een tweede stap, aangezien de gemeente eigenaar zal zijn van alle bestanden, kunnen we ook overwegen om deze te gebruiken voor andere projecten zoals het opsporen van waterbronnen en  archeologische vindplaatsen Audio audiobis.png

Wat moet ik doen als ik merk dat mijn huis slecht geïsoleerd is? 
De kaarten die door middel van luchtthermografie worden gemaakt, zijn louter informatief en u wordt op geen enkele wijze gestraft. Naast de dienstverlening aan burgers die informatie over hun huisvesting wensen, zal de gemeente de globale atlas gebruiken om de energieprestaties van de gebouwen op haar grondgebied te evalueren en de evolutie ervan in de tijd te volgen. De energiedienst van de gemeente (energie@wb1170.brussels) kan u advies geven over de mogelijkheden om de energieprestaties van uw woning te verbeteren. Er bestaat regionale steun voor de financiering van isolatiewerkzaamheden, die in 2021 zal worden ontwikkeld. 

Data-eigendom en RPDG

De gemeente is 100% eigenaar van de opgenomen en herwerkte beelden. Deze worden enkel geanalyseerd om de isolatie van het gebouw te bestuderen. Iedereen die geïnteresseerd is, zal toegang hebben tot de gegevens over zijn of haar woning, met uitleg van de dienst Energie over isolatie. Mensen die dat willen, kunnen vragen om hun huis op de atlas te verbergen.Hoe deelnemen?
Schrijf u hier in