Publieke raadpleging en infomarkten over de herinrichting van Ring Oost

Werken aan de Ring informeert je graag over de stand van zaken van de herinrichting van het oostelijke deel van de Ring rond Brussel. Dat deel, tussen Tervuren en Hoeilaart, omvat vier grote knooppunten: Vierarmen, Leonard, Groenendaal en Jezus-Eik.

En daar is werk aan de winkel. Om de mobiliteit en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, moeten die vier knooppunten grondig worden aangepakt. Voor elk knooppunt is er een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig. Om dat proces op te starten, keurde de Vlaamse overheid vier startnota’s goed, een voor elk knooppunt. Tijdens de infomarkten die Werken aan de Ring de komende weken organiseert, lichten ze graag hun ideeën toe.

In deze fase van het proces zijn er nog verschillende oplossingen mogelijk. Voor elk knooppunt zijn er immers verschillende alternatieven. Die staan beschreven in de startnota’s. En daarover kennen ze ook graag jouw mening.

Werk mee aan de toekomst van de Ring

Bij de opmaak van een GRUP wordt veel belang gehecht aan participatie. Werken aan de Ring wil immers het best mogelijke project realiseren. En dat doen ze best van al samen. Met jou en vele andere stakeholders die de uitdagingen van de regio kennen.

Tijdens de publieke raadpleging die start op 16 november en loopt tot en met 14 januari, kan je alle documenten raadplegen en kan je adviezen en opmerkingen indienen.

Alle info vind je via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenr0oost

Gezien de strengere maatregelen en de stijgende coronabesmettingen kunnen we de infomarkten in het kader van de publieke raadpleging rond de herinrichting van de knooppunten Vierarmen, Leonard, Goenendaal en Jezus-Eik helaas niet laten doorgaan. Als alternatief voorzien we drie digitale informatiesessies, telkens met een plenaire toelichting en de mogelijkheid om vragen te stellen via chat.

 

Deze sessies zijn gepland:

 

  • 13.12 – 19u, Vierarmen en Leonard (meer info)
  • 14.12 – 19u, Jezus-Eik en Groenendaal (meer info)
  • 15.12 – 19u, Franstalige sessie over de vier knooppunten (meer info)

 

Inschrijven is noodzakelijk en kan telefonisch op 02/553.38.00 of via het Nederlandstalige formulier of het Franstalige formulier . Enkele uren voor de sessie van start gaat, krijgen alle deelnemers de deelnamelink via mail toegestuurd.

 

Alle informatie die op de infomarkten zou getoond worden, hebben we gebundeld op de website: werkenaandering.be/ring-oost2. Per knooppunt vindt u de brochure, de video’s en de panelen terug. Direct naar de infopagina’s over een specifiek knooppunt? Dat kan via deze links:

 

 

Voor wie moeite heeft om aan te sluiten bij een digitale infosessie, voorzien we de mogelijkheid om een afspraak te maken en vragen aan een expert voor te leggen:

  • 6.12 – 17u tot 20u30 in Oudergem (Cultureel centrum, Vorstlaan 183) (NL/FR): meer info
  • 8.12 – 17u tot 20u30 in Hoeilaart (Gemeenschapscentrum Felix Sohie, Gemeenteplein 39) (NL): meer info

 

Wie inschrijft, kiest een tijdslot van 20 minuten en zal dan met een expert in gesprek kunnen gaan. Let wel, er zullen tijdens die momenten geen infopanelen of uitgebreide toelichting zijn. Inschrijven is verplicht en kan via [werkenaandering.be/agenda]werkenaandering.be/agenda