Verbod op vuurwerk

BESLUIT VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HOUDENDE EEN VERBOD OP HET BEZIT EN HET VERVOER VAN VUURWER

 

Elk jaar veroorzaakt het gebruik van vuurwerk met de feestdagen talloze ongevallen met ernstige en minder ernstige gevolgen voor de gebruikers en toeschouwers.

Gelet op de aanslepende gezondheidscrisis, die meer dan ooit het personeel van de ziekenhuizen in zijn greep houdt, is het cruciaal om alle nuttige maatregelen te treffen om te vermijden dat er in deze periode nog meer van het zorgpersoneel gevraagd wordt en om ervoor te zorgen dat ziekenhuisopnames van de ergste gevallen vermeden kunnen worden.

Bijgevolg stelt Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) u op de hoogte dat de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 17 december 2021 een politiebesluit heeft goedgekeurd waarbij van 23 december tot 10 januari het volgende verboden wordt:

  • In de openbare ruimte over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het bezit, het vervoer, de blootstelling, het gebruik en alle voorbereidende werkzaamheden om vuurwerk aan te steken.
  • Privé over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het gebruik en alle voorbereidende werkzaamheden om vuurwerk aan te steken;

Er is een algemene uitzondering toegestaan voor de professionals die over de vereiste vergunningen beschikken.

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk