Vernieuwing van de synthetische sportvelden te Watermaal-Bosvoorde

Persbericht
Op dinsdag 15 oktober 2019 keurde de Gemeenteraad de lancering van de overheidsopdracht over de vernieuwing van een eerste synthetisch sportveld goed.
De gemeente Watermaal-Bosvoorde bezit drie sportvelden in synthetisch gras : twee in de Sportwarande van de Drie Linden en één op het "Vorsterieplateau".  Bij de aanleg was het eertijds de gewoonte om SBR-korrels (gerecycled rubber) te gebruiken voor de opvulling van de sportvelden.  Deze moesten de flexibiliteit en het speelcomfort garanderen. Sindsdien kwam deze stof in opspraak zowel in het register van de gezondheid als voor het milieu.
De Gemeente koos er voor om het voorzorgsprincipe te hanteren en besloot om de vullingen van alle synthetische velden te vervangen door een kurkvulling.  Een natuurlijk materiaal dat geen invloed heeft noch op de gezondheid en noch op het milieu.  Materiaal dat bovendien een uitstekend speelcomfort biedt voor de sporters.
Voor de uitvoering van deze belangrijke werken, geniet de Gemeente een Gewestelijke betoelaging van 70% die berekend werd op de som die bij de projectindiening van toepassing was. Teneinde te kunnen leren uit de huidige ervaring (er zijn nog maar weinig kurkvelden in gebruik), wenst de gemeente stapsgewijs te werk te gaan.  Zo zal er begonnen worden met het oudste en meest versleten synthetische veld dat gelegen is ter hoogte van de Silfenlaan in de Sportwarande van de Drie Linden.  De andere velden zullen onderhanden genomen worden in 2020.