Asbestinventaris – Lijst van de gebouwen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Dit materiaal wordt veel gebruikt in de bouwsector omdat het een hoog isolerend vermogen heeft, hittebestendig en brandwerend is. Helaas veroorzaken asbestvezels ook ernstige schade aan de longen (asbestose...).

Asbest wordt vooral aangetroffen in de technische ruimtes (stookplaatsen, liften, leidingen …) en in bouwmateriaal (balken, vloeren, dak- en gevelbekledingen …).

Men maakt het onderscheid tussen twee types materialen die asbest bevatten :  de losgebonden toepassingen (spuitasbest, isolatie, pleisterisolatie, asbestkoord …) en de vastgebonden toepassingen (asbestcement, lijmen en kitten, remblokken, asfalt …).

Sinds 2001 mag asbest niet meer worden verhandeld. Wanneer het gaat om geplaatst of gebruikt asbest, dan wordt dit getolereerd tot het wordt verwijderd of vervangen.  

In Watermaal-Bosvoorde werd een asbestbeheersplan opgesteld. Heel wat asbesthoudende toepassingen werden verwijderd. Bij asbesthoudend materiaal wordt er wel een periodieke controle uitgevoerd.

Crèche ‘Les Roitelets’

De asbestinventaris van de crèche ‘Les Roitelets’ die in 2005 werd opgesteld, bracht aan het licht dat er asbest aanwezig is ter hoogte van de warmte-isolatie van de ondergrondse leidingen (stookkamer, gang en opslagruimte), van de verwarmingsketel (verbinding tussen de brander en de verwarmingsketel en vlechtwerk op de verwarmingsketel), van de panelen in vezelcement achter de radiatoren, de remblokken op de goederenliften en de lift en de lijm van de vloerbekledingen in meerdere lokalen.

De verwijderingswerken werden in meerdere etappes uitgevoerd. In 2006 werden eerst de warmte-isolatie en panelen in vezelcement verwijderd. De verwarmingsketel werd vervangen. Vervolgens werden in 2012 alle vloertegels uitgezonderd die van de portierswoning verwijderd alsook de remblokken in de goederenlift en lift.  

Vandaag blijft er dus enkel nog de vloerbekleding van de portierswoning over. De asbesthoudende toepassing in de vloer verkeert in goede staat en vergt geen onmiddellijke interventie. Deze is bedekt met een andere vloerbedekking.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Crèche  ‘Gilson’

De asbestinventaris van de crèche ‘Gilson’ die in 2005 werd opgesteld, bracht aan het licht dat er beschadigde asbesttoepassingen ter hoogte van de warmte-isolatie van de ondergrondse leidingen zijn (stookkamer, opslagruimte en mangat), de panelen in vezelcement verkeren in goede staat (elektriciteitskast en groene borden), verschillende delen van het dak in vezelcement verkeren in goede staat  (schoorstenen, ventilatieleidingen en leien/shingles) en ook de vloertegels in de twee slaapzalen verkeren in goede staat.

De warmte-isolatie, de panelen in vezelcement en de vloertegels werden in 2005 verwijderd. De leien en de schoorstenen worden elk jaar nagekeken. De laatste controle werd in oktober  2018 uitgevoerd.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool ‘Les Aigrettes’

De asbestinventaris van de kleuterschool  ‘Les Aigrettes’ die in 2005 werd opgesteld,  bracht asbesthoudende toepassingen aan het licht in de borden in de klassen. Deze werden allemaal een na een verwijderd.  

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool  ‘Les Naïades’

De asbestinventaris van de kleuterschool  ‘Les Naïades’  die in 2005 werd opgesteld, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de verloren bekistingen  rond de kolommen binnen en buiten. Deze zijn nergens beschadigd en vergen dus geen directe actie. Ze worden door inkapseling beschermd en jaarlijks aan een controle onderworpen.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool  ‘La Roseraie’

De asbestinventaris van de kleuterschool ‘La Roseraie’ die in 2005 werd opgesteld, bracht geen enkele asbesthoudende toepassing aan het licht. Er valt echter op te merken dat er in 2007 een muur ter afscherming werd geplaatst voor de muur van een nabijgelegen eigendom waarvan de gevelbekleding in asbestcementplaat beschadigd was. Dit werk werd uitgevoerd om elke vorm van contact uit te sluiten.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool ‘Les Mésanges’ 

Het gebouw werd in 2002 gebouwd en de asbestinventaris van de kleuterschool ‘Les Mésanges”’die in 2005 werd opgesteld, heeft geen asbesthoudende toepassingen aan het licht gebracht.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool  ‘Le Colibri’

De asbestinventaris van de school  ‘Le Colibri’ die in 2004 opgesteld werd, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de stookkamer, een kelder en een afstelruimte in de kelderverdieping. Buiten bevindt zich tegen het gebouw een prefab-paviljoen waarvan de gevelbekleding in vezelcementplaten werd uitgevoerd. Er werden ook diverse borden en bloembakken in vezelcement geïdentificeerd.  

De platen gebruikt voor de warmte-isolatie ter hoogte van de stookkelder, de afstelruimte en de kelder alsook de bloembakken werden in 2004 verwijderd.

Het paviljoen werd afgebroken in 2012.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool ‘Les Coccinelles’

De asbestinventaris van de school ‘Les Coccinelles’ die  in 2005 opgesteld werd, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de venstertabletten in imitatiemarmer (masal)  en de vloertegels (waarbij vermoedelijk asbesthoudende lijm werd gebruikt) in een klas.  De venstertabletten zijn ongeschonden en worden periodiek gecontroleerd. De vloertegels werden verwijderd in de zomer 2018 tijdens de renovatiewerken van de school. De asbestinventaris zal in de loop van 2020 aangepast worden.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Lagere school ‘La Sapinière’

De asbestinventaris van de school  ‘La Sapinière’ die  in 2005 opgesteld werd, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de stookkamer (afdichtingen), van de meest recente delen van het dak in vezelcement en vermoedelijk van de borden en de brandwerende deuren.

De brandwerende deuren werden in 2003 geplaatst en bevatten geen asbest.

De stookkamer werd in 2014 vervangen. De borden werden een na een vervangen. Het dak wordt jaarlijks gecontroleerd.  

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Kleuterschool en lagere school ‘Nos Petits’ en ‘Le Karrenberg’

De asbestinventaris van de school ‘Le Karrenberg’ die in 2005 opgesteld werd, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de schoorsteen in het dak en vermoedelijk ook ter hoogte van de doorgangen van de leidingen door kokers in de grond. De schoorsteen werd afgebroken in 2010.

In de school ‘Nos Petits’  kwam er een asbesthoudende toepassing aan het licht ter hoogte van het gaslokaal (dichtingen) in het aangrenzend gebouw. De teller werd vervangen in 2014.  

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Lagere school ‘Les Cèdres’ 

De asbestinventaris van de school ‘Les Cèdres’ die in 2005 opgesteld werd, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de buisdoorvoeringen  door kokers in de grond en van de dakleien.

Er wordt een jaarlijkse controle uitgevoerd.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

Lagere school ‘La Futaie’

De asbestinventaris van de school ‘La Futaie’ die in 2005 opgesteld werd, bracht aan het licht dat er asbesthoudende toepassingen zijn ter hoogte van de venstertabletten overal in het gebouw,  in de steunmuren buiten en de flensafdichtingen van de gasleidingen.

De steunmuren werden gedemonteerd in 2007.  

De venstertabletten en de flensafdichtingen worden elk jaar gecontroleerd.

De volledige asbestinventaris voor dit gebouw kunt u hier raadplegen

De asbestinventaris van de gemeentelijke gebouwen wordt binnenkort gepubliceerd.  

De asbestinventaris zal geleidelijk aan bijgewerkt worden.