Privacy statement

Bescherming van de persoonsgegevens

De Gemeente Watermaal-Bosvoorde is verantwoordelijk voor de behandeling van uw data voor:

  • de behandelingen op grond van gerechtelijke procedures uitgevoerd, die het rechtigt om taken van openbaar belang te verwezenlijken.
  • de behandelingen gebaseerd op uw toestemming. Voorbeelden: abonnement op een nieuwsbrief, inschrijving voor een event,… kunt u op elk moment uw toestemming terugtrekken, zonder schade aan een eerder verwezenlijkte behandeling te brengen.

Wat zijn uw rechten ?

De wet machtigt u om :

  • duidelijke informatie te ontvangen waarom uw gegevens worden verwerkt
  • een correctie van uw gegevens te vragen
  • een kopie van uw gegevens te ontvangen
  • uw gegevens te laten wissen indien er geen verplichting is om die te blijven bewaren
  • de verwerking van uw gegevens te laten opschorten (zonder deze te wissen)
  • uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken voor de toekomst

Deze rechten gelden voor alle behandelingen die door de gemeentelijke administratie worden uitgevoerd.

Voor de uitoefening van uw rechten

U kunt het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens invullen.

Voor bijkomende informatie of voor een klacht

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw (aan)vraag met betrekking tot uw gegevens kan u contact opnemen liefst per brief of per mail met functionaris voor gegevensbescherming :

de Heer Pascal CORNU
Gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde
Antoine Gilsonplein 2 – 1170 Brussel
dpo@wb1170.brussels

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact