Agenda - Gemeenteraad 20/04/2021

Vanwege de gezondheidscrisis en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zal de gemeenteraadszitting van 30/03/2021 virtueel plaatshebben (Politieverordening)

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

1.    Goedkeuring van de Registers van de zittingen van 23 maart en 30 maart 2021

2.    Overheidsopdrachten (van 8/03/2021 tot en met 29/03/2021) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

3.    Verordening betreffende de toekenning van premies voor sterilisatie en elektronische identificatie van huiskatten.

4.    Levering van gezonde en duurzame maaltijden aan de gemeentescholen en de vakantiepleinen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Artikels: 700/124-23 en 761/124-02 – Geraamde bedrag: 730.000,00€ B.T.W.inbegrepen (Vast gedeelte: 569.000,00€ en Voorwaardelijk gedeelte: 161.000,00€) – Begrotingen: 2021, 2022 et 2023.

5.    Gemeentelijke markten: wijziging van het gemeenchappelijk reglement

6.    Grondbedrijf- Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2020.

7.    Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2020.

8.    Jaarrekeningen over het jaar 2020-Afsluiting .

9.    Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2020.

10.    Erfdienstbaarheid Keymplein - Bemiddelingsovereenkomst.

11.    Verordening betreffende de toekenning voor de reparatie en het onderhoud van fietsen.

12.   Interpellatie van dhr. Jos BERTRAND betreffende de mobiliteit- problemen in de wijk Dries – Hogebomen (Futaie)

13.   Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de participatieprojecten – vraag naar informatie over de dragers / initiatiefnemers van de voorgestelde projecten.

14.   Interpellatie van Florence Lepoivre betreffende telewerken