Agenda - Gemeenteraad 24/11/2020

Vanwege de gezondheidscrisis en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zal de gemeenteraadszitting van 20/10/2020 virtueel plaatshebben (Politieverordening)

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 20 oktober 2020.
 2. Overheidsopdrachten (van 05/10/2020 tot en met 02/11/2020 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 3. Lokaal personeel ; eenmalige premie (2020)
 4. Project erfpacht huurovereenkomst Gemeente Watermaal-Bosvoorde - Maison Médicale de Watermael-Boitsfort – Auderghem
 5. Investeringsplan (jaren 2019-2020-2021) – Wijziging
 6. Vernieuwing van synthetisch terreinen van Vosterijplateau - Rugby (perceel 1) en sportwarande van de 3 linden - voetbalterrein n°3 (perceel 2) – Wijziging van het lastenboek – ter informatie.
 7. Begrotingswijziging nr 3 gewone voor het dienstjaar 2020
 8. Protestantse kerk - The International Protestant Church of Brussels – Begroting van het dienstjaar 2021.
 9. Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begroting van 2021.
 10. Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begrotingswijzigingen n°1 2020.
 11. St-Hubertuskerk – Begrotingswijziging n°1 van 2020.
 12. St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 2 van 2020.
 13. Heilig Kruiskerk - Begroting van 2021.
 14. Stock opdracht - Aanleg wegennet (voetpaden en beplantingen) en kleine herstellingen wegennet (asfalt) – Goedkeuring van de gewijzigde lastvoorwaarden van de opdracht - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 998.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2020.
 15. Toetreding tot de opdrachtencentrale met betrekking tot de Raamovereenkomst (april 2021 – april 2025) voor de levering van boeken en andere bronnen van het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap.
 16. Activiteitsverslag 2019 - Brulocalis - Presentatie: Olivier Deleuze.
 17. Activiteitsverslag 2019: Conferencie van de Burgemeesters - Presentatie: Olivier Deleuze.
 18. Activiteitsverslag 2019 – Politieraad
 19. Activiteitsverslag 2019 - GIP - Presentatie: Olivier Deleuze
 20. Activiteitsverslag 2019 - vzw VIVRE A WATERMAEL-BOITSFORT - Presentatie: Olivier Deleuze
 21. Activiteitsverslag 2019 - Jeugdhuis van Watermaal-Bosvoorde - Presentatie: Odile Bury
 22. Activiteitsverslag 2019 - vzw Vereniging voor Handelsbevordering van Watermael-Bosvoorde - Presentatie: Hang Nguyen
 23. Activiteitsverslag 2019 - cvba En Bord de Soignes - Presentatie: Benoît Thielemans.
 24. Activiteitsverslag 2019 - Le Petit Propriétaire"- Presentatie: Benoît Thielemans
 25. Activiteitsverslag 2019 - vzw Spartwarande der Drie Linden - Presentatie: Jean-François de Le Hoye.
 26. Activiteitsverslag 2019 - Sibelga/Interfin - Presentatie : Cathy Clerbaux
 27. Activiteitsverslag 2019 - vzw Vivre chez Soi - Presentatie: David Leisterh.
 28. Activiteitsverslag 2019 - "Mission locale d'Etterbeek" - Presentatie: David Leisterh.
 29. Activiteitsverslag 2019 - Vivaqua - Presentatie: Gabriel Persoons.
 30. Activiteitsverslag 2019 - vzw Plaatselijke Werkaangelegenheidsagentschap - Presentatie: Gabriel Persoons.
 31. Activiteitsverslag 2019 - vzw La Vénerie - Presentatie: Joelle van den Berg.
 32. Interpellatie van dhr. Victor Wiard betreffende de blauwe zone.

 33. Interpellatie van mevrouw Laura Squartini betreffende inzameling van huishoudelijk afval.

 34. Interpellatie van dhr. Alexandre Dermine betreffende Axa - Royale Belge.

Openbare toelichtingsnota en bijlage