Agenda - Gemeenteraad 18 juni 2024

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het register van de Raad van 16 april 2024- uitstel van 21/05/2024

2. Goedkeuring van de notulen van de Gemeenteraadzitting van 21 mei 2024.

3. Overheidsopdrachten (van 06/05/2024 tot 27/05/2024) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

4. Overeenkomst 2024-2025 tussen V.Z.W Sportwarande der Drie Linden en het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde voor het gebruik van de zwembaden door de leerlingen van de gemeentescholen.

5. Basisonderwijs - Reglement betreffende de inschrijvingen in de gemeentelijke scholen - Wijziging.

6. Vergoeding voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de gemeentelijke scholen – Reglement – Wijziging – Schooljaar 2024-2025.

7. Vergoeding voor deelneming aan activiteiten georganiseerd in het kader van vrije tijd opvang kinderen - Reglement – Wijziging.

8. Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor het gebruik van het mini-bassin et het zwembad Le Calypso - Reglement - Wijziging - Schooljaar 2024-2025.

9. Huishoudelijk reglement van de gemeentescholen van Watermaal-Bosvoorde / Kleuter- en/of lager- gewoon onderwijs.

10. Activiteitenverslag 2023 en actieplan 2024-2025 van GAVS

11. Grondbedrijf - Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2023.

12. Begrotingswijziging nr.1 van het Grondbedrijf voor het dienstjaar 2024

13. Nieuwe overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de BGHM en de gemeente Watermaal-Bosvoorde met betrekking tot de realisatie van 48 middelgrote woningen waarvan twee gemeenschapswoningen op de terreinen gelegen tussen de Brabantse Prinsenlaan, de Aartshertogensquare en de Giervalkenlaan met de kadastrale referenties: 1e afdeling, sectie D, percelen 217A en 218G.

14. Handelsruimte 8b (voormalige Capoue) op het Keymplein 52- Overdracht aan de Grondbedrijf.

15. Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2023.

16. Jaarrekeningen over het jaar 2023-Afsluiting.

17. Begrotingswijziging nr 2 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2024.

18. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.

19. Eindbalans Energie en Water 2023 van de openbare gebouwen van Watermaal-Bosvoorde.

20. Akademie voor schone kunsten - Onderhouding en /of hernieuwing ramen - Gebouw 1 en turnzaal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7342/724-60 - Bedrag : 305.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2024

21. Sporthal - Installatie van een dual-flow ventilatiesysteem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 764/724-60 - Bedrag : 230.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2024.

22. Stock opdracht - Herasfaltering - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2024.

23. Overeenkomst betreffende de toekenning van een subsidie van 50.000 euro van de Koning Boudewijnstichting voor de bouw van een beveiligde fietsenstalling voor het personeel van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde.

24. Langdurig bruikleencontract voor een schilderij van Paul Delvaux - Contract tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

25. Aanneming het Addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

26. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de problemen van aanwonenden aan het kruispunten aan het Keymplein

27. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de uitbreiding van de blauwe parkeerzones in de wijk Hogebomen-Dries

28. Interpellatie van Yvan Hubert over de voorziening van toiletten voor straatverkopers op de markten van Watermaal-Bosvoorde

Toelichtingsnota.