Agenda - Gemeenteraad 18.01.2022

Virtuele zitting (cfr ordonnantie van de Burgemeester van 18.11.2021)

AANVULLENDE OPENBARE ZITTING

1 - Goedkeuring van het Register van de zitting van 21 december 2021.

2 - Overheidsopdrachten (van 06/12/2021 au 29/12/2021) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

3 - Overeenkomst betreffende de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van een subsidie van het Gewest voor een bedrag van 68.091 EUR aan de begunstigde toegekend om de kosten in verband met het PSV 2021-2024 (Preventie programma tegen SchoolVerzuim) te dekken.

4 - Reglement van het participatiebudget 2022.

5 - Interpellatie van Mevr. Florence LEPOIVRE over de problemen van het telefoonnet.

6 - Interpellatie van Dhr. Martin CASIER over het beheer van het COVID-risico in de gemeentelijke scholen.

7 - Interpellatie van Dhr. Martin CASIER betreffende de evolutie van de discussies en de toekomst van het Kwartelveld.

Aanvullende toelichtingsnota.