Agenda - Gemeenteraad 17/03/2020

Openbare zitting

 1. Goedkeuring van de register van zitting van 04.02.2020.
 2. Goedkeuring van de register van zitting van 18.02.2020.
 3. Overheidsopdrachten (van 03/02/2020 tot en met 24/02/2020 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 4. Vervanging van een lid van rechtswege bij de "Vereniging voor Handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde".
 5. Goedkeuring van het Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement voor alle 19 brusselse gemeenten
 6. Goedkeuring van het aanvullend politiereglement
 7. Gemeentelijke administratieve boetes - Sluiten van een nieuw protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties inzake gemengde inbreuken – Bekrachtiging
 8. Gemeentelijke administratieve boetes - Sluiten van het protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen – Bekrachtiging
 9. Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga met het oog op de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, laadpalen en tools voor het beheer van deze palen, ten voordele van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 10. Overeenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en het Brussels Hoofdstelijke Gewest met betrekking tot het delen van de inventaris van de culturele roerende en immateriële erfgoed van de gemeente
 11. Interpellatie van Florence Lepoivre bettreffende de vervrouwelijking van straatnamen in Watermaal-Bosvoorde.
 12. Interpellatie van Victor Wiard bettrefende de riolering en de wegenwerken Winterkoninkjestraat en in de buurt.
 13. Interpellatie van Jos Bertrand over de opvolging van de problematiek van de riolen in de tuinwijken.
 14. Interpellatie van Jos Bertrand met betrekking tot de 75ste verjaardag van de bevrijding van de kampen en de overwinning op het fascisme
 15. Interpellatie van Laura Squartini betreffende de RPA Hermann-Debroux.

Toelichtingsnota en bijlagen.