Agenda - Gemeenteraad 21 januari 2020

OPENBARE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21 JANUARI 2020

1 Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2019.

2 Geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid.- uitstel van 17/12/2019.

3 Overheidsopdrachten (van 02/12/2019 tot en met 23/12/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

4 Ter informatie : het actieplan 2020 van de dienst Interne Controle.

5 Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw “Sport & Santé” in het kader van de organisatie van de loopsessies “Je cours pour ma forme” vanaf de lente 2020.

6 Vastlegging van de individuele bijdragen voor de loopsessies in het kader van “Je cours pour ma forme” die zullen plaatsvinden vanaf de lente 2020.

7 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begroting van 2020.

8 Interpellatie van de heer Jos Bertrand betreffende de aanpak van armoede en uitsluiting in onze gemeente- uitstel van 17/12/2019.

9 Interpellatie van Laura Squartini betreffende de publiciteit van de administratie.- uitstel van 17/12/2019.

10 Interpellatie van Mevr. Florence LEPOIVRE betreffende verschillende verkeersdrempels die in onze gemeente zijn geïnstalleerd.

11 Interpellatie van Dhr Jos Bertrand met betrekking tot de vergroening van het energiebeleid in onze gemeente.

12 Interpellatie van Mevr. Laura SQUARTINI betreffende de geanimeerde digitale reclameborden en de aantastingen op de reclameborden.

13 Interpellatie van Laurent Van Steensel betreffende de veiligheid van voetgangers rond scholen en het openbaar vervoer.

14. Interpellatie van Florence Lepoivre betreffende de dagopvang van migranten.

15. Mondelinge vraag van Dhr Bertrand betreffende de adviesraad senioren.- uitstel van 17/12/2019.

16. Mondelinge vraag van Mevr. Sandra Ferretti over de GEN-plaat- uitstel van 17/12/2019.

Toelichtingsnota en bijlage.