18.04.2017 - de sluiting door de federale regering van het Vredegerecht van Oudergem en zijn gevolgen voor de bevolking van Watermaal-Bosvoorde

Gezien de hervorming die door de federale regering wordt ingeleid, die ten doel heeft het aantal Vredegerechten op het geheel van het Belgische grondgebied te verminderen;

Gezien de post ondertekend door de Minister van Justitie, Koen Geens, aan de Burgemeester van Oudergem, Christophe Magdalijns gericht, die hem waarschuwt, van de sluiting van het Vredegerecht waarvan de kantoren zich op zijn grondgebied bevinden;

Gezien het tekort en het rechtvaardig gebrek aan geografische verdeling van de Vredegerechten;

Gezien de belangrijke toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt door de sluiting van het Vredegerecht in Oudergem en door beroep te moeten doen op het Vredegerecht van Ukkel of Sint-Pieters-Woluwe;

Gezien de leeftijdspyramide in Watermaal-Bosvoorde;

Overwegende de noodzaak om te reageren tegenover een onrechtvaardige situatie voor de inwoners van onze gemeente;

Overwegende dat het Vredegerecht moet bijdragen tot de sociale band en aan een nabijheid beleid;

Zich verheugend over de genomen beslissing door het gemeentecollege op 28 maart 2017 voor machtiging tot rechtspraak;

Machtigt de Gemeenteraad het College van de Burgemeester en Schepen voor:

- De bevolking van Watermaal-Bosvoorde te sensibiliseren voor de teweeggebrachte inzet door bovengenoemde sluiting;

- De petitie online door de autoriteiten van Oudergem gelanceerd verder te zetten;

- Zich bij de gemeente van Oudergem aansluiten bij elke actie met betrekking op de handhaving van een toegankelijk en nabijheid Vredegerecht.