error while rendering plone.htmlhead.socialtags

2021-11-22 — Watermaal-Bosvoorde

Navigation

error while rendering plone.abovecontenttitle.socialtags

De Gemeenteraad

De Gemeenteraad vergadert in het algemeen iedere 3de dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, in de Gemeenteraadzaal van het Gemeentehuis (huishoudelijke reglement van de Gemeenteraad).

De documenten van een toekomstige vergadering zijn zeven dagen voor de vergadering gepubliceerd.
De zittingen zijn openbaar, behalve de gesloten zitting als het over personen beraadslaagt.

Deze termijn is identiek aan deze die door de Nieuwe Gemeentewet is voorgeschreven.