De Gemeenteraad

De Gemeenteraad vergadert in het algemeen iedere 3de dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, in de Gemeenteraadzaal van het Gemeentehuis (huishoudelijke reglement van de Gemeenteraad).

Op dinsdag 05 december 2023 om 19u wordt er een buitengewone gemeenteraad vergadering gehouden over de verslagen van de VZW.

De documenten van een toekomstige vergadering zijn zeven dagen voor de vergadering gepubliceerd.
De zittingen zijn openbaar, behalve de gesloten zitting als het over personen beraadslaagt.

Deze termijn is identiek aan deze die door de Nieuwe Gemeentewet is voorgeschreven.