Vereniging ter handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde

Allée Jacques Wiener 1 - 5
1170 Brussel
Algemeen secretariaat : dienst Economisch Leven
Tel : 02.674.75.77
Fax : 02.672.52.19
Mail : handel@wb1170.brussels

De vzw ter handelsbevordering heeft tot doelstelling de handel en de ambachten te promoten.
De vzw is op evenredige wijze samengesteld door vertegenwoordigers van de handelswijken en vertegenwoordigers van de Gemeenteraad.
Zoals de statuten het voorzien neemt deze vereniging deel aan de organisatie van handelsfeesten, de consultatie van de handelaars en het verspreiden van informatie.

De vereniging is verbonden met de Brusselse Kamer van Handel en Industrie en geniet de professionele bijstand in zaken van recht, belastingen en diverse administratieve formaliteiten.