Begrotingen en rekeningen

De gemeentebegroting voorziet in alle inkomsten en uitgaven die de gemeente gedurende een volledig kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december, zal uitvoeren.

Een budget is een voorspelling en de rekeningen zijn de uitvoering van het budget. De begroting wordt door de gemeenteraad in een openbare vergadering goedgekeurd en wordt volledig afdwingbaar na goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit.

De begroting van het Grondbedrijf voorziet ook in alle inkomsten en uitgaven die het Grondbvedrijf gedurende een volledig kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december, zal uitvoeren.